Kursdatum

Vi har bjudit in utbildare via LAVI gruppen

För frågor och bokning maila.

josef.joneklav@lavigruppen.se

Utbildare är godkända av MSB

Vem ska ha ADR utbildning. Läs mer på MSB:s hemsida

https://www.msb.se/farligtgods