C -Behörighet

Kursen för C behörigheten består av 5 st praktiska lektioner (120 min) Under lektionerna kommer vi att gå igenom,
  • Manövrering, du lär känna fordonet framåt och bakåt, svängradie, växellåda och hjälpbromsar.
  • Säkerhetskontroll, vi måste ha ett trafiksäkert fordon och kunna upptäcka ev fel och brister och kunna bedöma vad vi ska göra om fel uppstår. Vi måste även kunna redogöra för lastsäkring och förstå den utrustningen vi använder.
  • Risker och samspelet med andra trafikanter. Vi ska förstå det tunga fordonets rörelseenergier och kunna köra mjukt och "smart" för att kunna nyttja vår vikt men inte bli farliga för andra.
  • Miljö, effektiv körning. Vi ser till att körningen blir så effektiv som möjligt ur miljösynpunkt.
  • Stadsmiljö, Landsväg och Motorväg. Du ska kunna köra i varierad trafikmiljö och ta hänsyn till rådande regler, andra trafikanter och med förståelse för det tunga fordonet vi sitter i. I dessa miljöer ska du också kunna vända och parkera.

I samband med planering bokas körprov in, vi bedömmer tillsammans innan körprov om allt känns bra.

Vi kör en Scania 08, se bild. Vår bruttovikt är ca, 23 ton.
(3 pedaler, opticruselåda)
Våra praktiska lektioner utgår från Berglundav. 9

Praktiska paketet för C -behörigheten köper du för 17 000:-

(1500:-/h, 2000:- lån av bil till uppkörning, 1200:-/h extra körning , 1500:- ev. uppkörning nr 2)

Teori
Många läser in teorin på egen hand, om du känner att teoristöd behövs går det att köpa till teoristöd för 500:-/h
Böcker går att låna på skolan.
Köpa till teoritester, 500:-

Vi har avbetalningslösning via resursbank att erbjuda.
exempel för C paketet 17000:-
Avbetalning 24 mån 0% ränta, 1 st uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 35 kr

ca: 745 kr/mån

 

Länk till Transportstyrelsen