CE -Behörighet

Kursen för CE- behörigheten består av 6 st praktiska lektioner (120 min), 1x2 timmar backning med ekipaget samt obegränsat antal timmar simmulatorträning. Vi förespråkar minst 3 tillfällen.

Under lektionerna kommer vi att gå igenom,

  • Manövrering, du lär känna fordonskombinationen framåt, bakåt och dess svängradie.
  • Säkerhetskontroll, vi måste ha en trafiksäker kombination och vi måste kunna upptäcka ev. fel och brister och kunna bedöma vad vi ska göra om fel uppstår. Vi måste även kunna redogöra för lastsäkring och förstå den utrustningen vi använder. Vi måste också ha kunskap om sammankoppling av bil och släp är möjlig.
  • Risker och samspelet med andra trafikanter. Vi ska förstå den tunga kombinationens rörelseenergier och kunna köra mjukt och "smart" för att kunna nyttja vår vikt men inte bli farliga för andra. Ibland behöver vi ta mer plats än vad andra trafikanter gör och det ska vi planera på ett säkert sätt.
  • Miljö, effektiv körning. Vi ser till att körningen blir så effektiv som möjligt ur miljösynpunkt.
  • Stadsmiljö, Landsväg och Motorväg. Vi ska kunna köra i varierad trafikmiljö och ta hänsyn till rådande regler, andra trafikanter och med förståelse för den tunga kombinationen vi kör. I dessa miljöer ska vi också kunna vända och parkera. 

I samband med planering bokas körprov in, vi bedömer tillsammans innan körprov om allt känns bra.

Vårat ekipage består av en Scania 08, ett 4 axlat släp. Vi är 24 meter långa och har en bruttovikt på ca, 50 ton
Våra praktiska lektioner utgår från Berglundav. 9.

Praktiska paketet för CE -behörigheten köper du för 23 000:-
1600:-/h, 2500:- lån av bil till uppkörning, backning 660:-/h

(1200:-/h extra körning , 660:- extra backning, 1500:- ev. uppkörning nr 2)

Teori
Många läser in teorin på egen hand, om du känner att teoristöd behövs går det att köpa till för 500:-/h
Böcker går att låna på skolan.
Köpa till teoritester, 500:-

Vi har avbetalningslösning via resursbank att erbjuda.
exempel för CE paketet 23 000:-
Avbetalning 24 mån 0% ränta, 1 st uppläggningsavgift 495 :-, aviavgift 35 :-

ca: 990 :-/mån

Länk till transportstyrelsen