För vem?

YKB grund eller fortbildning: Transportstyrelsen

Kursdatum fortbildning
Just nu pausar vi våra Öppna Kurser en stund.

Är du som åkare intresserad av vår hjälp, skicka förfrågan via mail. Vi kontaktar då dig och ser vad vi kan lösa.


Ordinarie Pris per delkurs, Öppna tillfällen
= 1700:- (ink moms)
I kursen ingår fika och lunch

Skicka mail för bokning på:
info@maestrautb.nu

Att skriva i mailet
Namn:
Adress:
Vilken delkurs:

Bokningen är genomförd efter vi kontaktat dig/er


Kom ihåg!

Du måste kunna legitimera dig när du kommer.

Efter sista delkurs blir du inrapporterad till transportstyrelsen. För att vi ska kunna göra det måste du vid din sista kurs ta med dig ALLA tidigare intyg samt ditt senast utfärdade YKB kort.

Innan vi rapporterar kollar vi att samtliga mål stämmer överens med kravet för utbildningen samt att inget intyg är äldre än utförandedatum på ditt senaste YKB kort


Delkurs 1= Effektiv körning
Delkurs 2= Godshantering
Delkurs 3= Social lagstiftning
Delkurs 4= Din hälsa
Delkurs 5= Trafiksäkerhet