För vem?

YKB grund eller fortbildning: Transportstyrelsen

Kursdatum fortbildningNu planerar vi för kurser 2021
Under sommaren kommer vi att hålla oss till 
max 7 delagare/ delkurs


Delkurs 1= Effektiv körning
Delkurs 2= Godshantering
Delkurs 3= Social lagstiftning
Delkurs 4= Din hälsa
Delkurs 5= Trafiksäkerhet